Perinneyhdistys


Yhdistyksen tarkoituksena on herättää, kehittää
ja ylläpitää vanhojen esineiden ja erityisesti
Traktoreiden, meri- ja maamoottoreiden sekä niihin
liittyvien työkoneiden tunnetuksi tekemistä ja
perinteiden vaalimista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
-hankkii ja kunnostaa vanhoja vesialusten
moottoreita ja moottorikäyttöisiä teknisiä
laitteita, vanhoja kulkuneuvoja ja muita vastaavia.

-järjestää näyttelyitä ja työnäytöksiä sekä retkiä,
opinto- ja tutustumismatkoja oman toimialansa
tai sitä sivuaviin kohteisiin.

Päivitetty 29.3.2012 20:29.